Telesné typy v bodybuildinge

a)Ektomorf-charakteristickýn ormálnou výškou tela, trup je úzky, končatiny dlhé.Kostra slabá, s priemerne až slabo vyvinutým svalstvom. Hlava je malá, skôr oválna, s pozdĺžnou špicatou tvárou. U ľudí tohoto typu nastupujú rýchlo známkys tarnutia.

b)Mezomorf-charakteristický strednou postavou so silnou kostrou a svalstvom. Končatiny sú skôr kratšie. Hlava je dlhá,s plochým nosom. Kosti tváre sú výraznejšie, silnejšie vystupujú, takže vzniká dojem" ostrorezaných "tvárových čŕt<

c)Endomorf-charakteristický nápadným šírkovým rozmerom a zvlášť veľkými obvodovými mierami.Hlava je guľatá so širším, rovným nosom. Zretelná tendencia k ukladaniu tuku.Tuk sa ukladá najmä v krajine brušnej, sedacích svaloch a v tvári.Pyknik nemusí byť nutne obézny!

Ektomorf Mezomorf Endomorf